image description

Nyheter


Matena samarbetar med Mathivation

Mathivation är  en inspirationsföreläsning i matematik för både elever och deras lärare. Under föreläsningen får elever lära sig att matte inte är svårt och att det är bra att tänka fel. Farid Nolen har rest världen runt med konceptet om matte och arbetar nu särskilt med Matena runt om i Sverige. Nyligen var han i Växjö och hälsade på en grupp Matenalärare och deras elever. SVT var där för att se hur det gick. 

Gå till SVTs Smålandsnytt via länken för att se klippen!

SVT Smålandsnytt - "Matteinspiratör belönar misslyckande"

Vill du veta mer om Mathivation, kontakta Farid Nolen på 

farid.nolen(a)handelskammaren.net

Telefon 031-83 59 31                                                                                  Mobil 0709-23 02 69


Matena på tapeten i Skåne

I Skåne kraftsamlar man nu kring forskning. I samband med etableringen av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV i Lund har en stor treårig satsning dragits igång för att stärka Tillväxten, Innovationsstrukturen, Tillgängligheten och Attraktiviteten i Skåne-Blekinge.TITA-projektet är en gemensam satsning av en mängd aktörer i Skåne-Blekinge och är medfinansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden. 

Med anledning av detta har frågan om barn och ungas intresse för teknik och naturvetenskap dykt upp. Matena nämns som en möjlig satsning.

"Det ska börjas i tid"

Information om ESS och Max IV

image description